Tutustu apteekkimme monipuolisiin palveluihin

Reseptien uudistaminen

Voimme toimittaa reseptien uudistamispyynnöt puolestasi, ellei tilanteesi vaadi lääkärin vastaanotolla käyntiä. Palvelu on maksullinen, 1-2 reseptin uudistamisesta 2 € reseptiä kohden ja useamman reseptin uudistamisesta yhteensä 5 €. Kysy lisätietoja henkilökunnalta.

Koneellinen annosjakelu

Tarjoamme koneellista annosjakelupalvelua, jossa toimitamme säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta.

Palvelu on tarkoitettu yksittäisille henkilöille, palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon.

Palveluun sisältyy apteekin tekemä kokonaislääkityksen tarkistus. Siinä selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä sekä varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi.

Kokonaislääkityksen tarkistuksen avulla on vähennetty monen potilaan lääkekuormaa ja poistettu haitallisia lääkeyhdistelmiä. Tarkistuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista.

Asiakas saa lisäksi ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset.

Annosjakelun hinta on 7,5 € / viikko. Yli 75-vuotiaiden on mahdollista saada kelakorvausta annosjakelumaksusta tietyin edellytyksin.

Lääkehoidon arviointipalvelu

Epäiletkö, että käyttämäsi lääke aiheuttaa sinulle jonkin haittavaikutuksen?

Onko lääkehoidossa muita ongelmia?

Lääkehoidon arvioinnilla (LHA) selvitetään, voisiko kokemasi terveyshaitta johtua lääkityksestä. Myös aiemmin toimiva lääkitys voi esimerkiksi elintapojen suuren muutoksen tai ikääntymisen vuoksi alkaa tuottaa enemmän haittakokemusta kuin hyödyttää.

Jos hoidetaan lääkkeillä useampia sairauksia ja oireita, onko hoidon kokonaisuutta tarkasteltu milloin viimeksi yhtä aikaa yhdessä paikassa lääkehoidon ammattilaisen kanssa?

Lääkehoidon arviointipalvelu on lääkärin työn tueksi suunniteltu palvelukokonaisuus, jossa asiantuntijaosaamisen (LHA) hankkinut proviisori tai farmaseutti arvioi perusteellisesti lääkehoidon kokonaisuuden ja tekee havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten.

Lääkehoidon arvioinnin hyödyt ovat esimerkiksi päällekkäislääkitysten poistaminen, haittavaikutuksien väheneminen, potilaan sekä yhteiskunnan kustannusten pieneneminen ja lääkärillä lisäksi ajan säästö.

Palveluun  kuuluu haastattelu ja lääkkeiden käytön ohjausta.

Lääkitysmuutoksista vastaa aina lääkäri, joten on tärkeää, ettei lääkitykseen toteuteta muutoksia oma-aloitteisesti ilman lääkäriyhteistyötä.

Palvelusta peritään maksua 50 € / tunti, kuitenkin maksimissaan 200 € / arviointi  (sis. alv. 24 %).

Schengentodistus

Matkalle lähdössä?

Tarvitset Schengen-todistuksen lääkityksestäsi, kun matkustat Schengen-maahan, mikäli käytössäsi on huumaavia tai pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, joita tarvitset mukaasi.

Ota mukaan passisi ja laadimme todistuksen matkaasi varten.

Todistuksen hinta 5 € /lääke, 15 € / 3 lääkettä tai enemmän.

Asiakirjojen tulostus jälkikäteen

Jäikö laskelma pyytämättä kun hait lääkkeitä? Tarvitsetko reseptin jäljennöksen ulkomaanmatkaa varten?

Laskelma jälkikäteen tulostettuna 1 €/ toimitus, 10 € / 10 toimitusta tai enemmän.

Reseptin jäljennös ulkomaanmatkaa varten 0,5 €/lääke, 5 € / 10 lääkettä tai enemmän.

Hävitä lääkkeet oikein

Vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä. Otamme vastaan kotitalouksilta kertyvää lääkejätettä maksutta.

– Poista potilastietoja sisältävät merkinnät.
– Pakkaa lääkkeet läpinäkyvään, tiiviiseen muovipussiin
– Poista lääkkeet alkuperäispakkauksistaan ja kierrätä pakkausmateriaalit.
– Pakkaa erilleen muista:

·         jodia sisältävät lääkkeet

·         elohopeakuumemittarit

·         ruiskut ja neulat (esim. tyhjään pulloon/purkkiin)

– Nestemäiset lääkkeet voi palauttaa omissa pakkauksissaan.