Tutustu apteekkimme monipuolisiin palveluihin

Asiantunteva palvelu

Lääkkeiden oikea ja tarkoituksenmukainen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Henkilökuntamme neuvoo lääkkeiden valinnassa ja käytössä. Lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että tiedät miten lääkkeesi vaikuttaa, miten sitä käytetään ja onko sillä yleisiä haittavaikutuksia.

Lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistus

Joillakin lääkkeillä voi samanaikaisesti käytettyinä olla haitallisia yhteisvaikutuksia. Lääkkeitä toimitettaessa huomioimme apteekissa mahdolliset yhteisvaikutukset.

Reseptien uudistaminen

Voimme toimittaa reseptien uudistamispyynnöt puolestasi, ellei tilanteesi vaadi lääkärin vastaanotolla käyntiä. Palvelu on maksullinen, 1-2 reseptin uudistamisesta 2 € reseptiä kohden ja useamman reseptin uudistamisesta yhteensä 5 €. Kysy lisätietoja henkilökunnalta.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Oletko epävarma lääkkeiden ottoajankohdista tai yhteensopivuudesta? Epäiletkö lääkehaittoja?

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään reseptilääkkeiden, itsehoitolääkkeiden, luontaistuotteiden, ravintolisien ja vitamiinien väliset yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä keskustelu (sis. alkuhaastattelun ja loppukeskustelun). Asiakas saa tarkistuksesta yhteenvetoraportin.

Varaa aikasi Lääkityksen tarkistukseen apteekista. Tuo alkuhaastatteluun paperireseptisi, yhteenveto sähköisistä resepteistä sekä lista käyttämistäsi itsehoitolääkkeistä, luontaistuotteista, ravintolisistä sekä vitamiineista.

Palvelun hinta on 50 € (sis. alv. 24 %)

Hävitä lääkkeet oikein

Vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä. Otamme vastaan kotitalouksilta kertyvää lääkejätettä.

– Poista potilastietoja sisältävät merkinnät.
– Pakkaa lääkkeet läpinäkyvään, tiiviiseen muovipussiin
– Poista lääkkeet alkuperäispakkauksistaan ja kierrätä pakkausmateriaalit.
– Pakkaa erilleen muista:

·         jodia sisältävät lääkkeet

·         elohopeakuumemittarit

·         ruiskut ja neulat (esim. tyhjään pulloon/purkkiin)

– Nestemäiset lääkkeet voi palauttaa omissa pakkauksissaan.

 

Koneellinen annosjakelu

Tarjoamme koneellista annosjakelupalvelua, jossa toimitamme säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta.

Palvelu on tarkoitettu yksittäisille henkilöille, palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon.

Palveluun sisältyy apteekin tekemä kokonaislääkityksen tarkistus. Siinä selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä sekä varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi.

Kokonaislääkityksen tarkistuksen avulla on vähennetty monen potilaan lääkekuormaa ja poistettu haitallisia lääkeyhdistelmiä. Tarkistuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista.

Asiakas saa lisäksi ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset.

Annosjakelun hinta on 7,5 € / viikko. Yli 75-vuotiaiden on mahdollista saada kelakorvausta annosjakelumaksusta tietyin edellytyksin.